Miniteme

Minitema 4 – Lectura unui articol științific

 • Citiți cu atenție articolul atașat.
 • Scrieți o lucrare schematică în care:
  1. Identificați teza/argumentul principal al articolului
  2. Deliniați contextul disciplinar la care se raportează: care este “conversația” din sociologie la care participă acest articol? Cum se poziționează articolul în raport cu această “conversație”?
  3. Prezentați și evaluați modul în care construiește autoarea argumentul: Care este structura sa (ideile componente care construiesc argumentul, firul lor logic)? Ce fel de dovezi folosește, cum le colectează, cum le folosește pentru a-și sprijini argumentul?
  4. Prezentați semnificația acestui articol: Ce face articolul, ce încearcă să realizeze? (Care este contribuția sa, intervenția sa în conversația disciplinară pe care ați identificat-o, care ar fi semnificația sa raportată la contextul social mai larg al României contemporane)?
 • Lucrarea trebuie să aibă maxim 1 pagină la un rând, font 12 Times New Roman sau echivalent. Data de predare: 14 decembrie 2017.

Minitema 3 – Schimbarea socială: oameni, tehnologii, natură
Realizați o scurtă prezentare a schimbării sociale pe o temă aleasă de voi. Cum s-a schimbat în ultimele secole hrana, somnul, iubirea, moartea, războiul, medicina, moda – sau orice altceva vă interesează? Alegeți o perioadă și punctați, în aproximativ o pagină de text plus oricâte ilustrații și tabele, schimbările sociale survenite.
Exemplu de minitemă

Vezi detalii în Cursul 3

Trimiteți observațiile voastre la adresa comunicaresiredactare@gmail.com până pe 4 decembrie 2017.

Cerințe
• Trimiteți tema în format doc, docx sau rtf (nu pdf);
• Utilizați Headings / Titluri și subtitluri automate;
• Inserați un cuprins automat;
• Formulați un titlu interesant al lucrării;
• Semnați lucrarea sub titlu;
Numerotați paginile;
• Utilizați cel puțin un tabel cu date statistice (care să indice schimbarea socială). Pentru fiecare tabel inserați o Legendă / Caption automat cu un titlu; sub tabel precizați sursa datelor;
• Utilizați cel puțin o imagine ilustrativă, pentru care să aveți drepturile de reproducere. Precizați în nota de subsol unde ați găsit imaginea și care sunt drepturile de utilizare. Puteți genera voi înșivă imagini / fotografii. Pentru fiecare imagine inserați o Legendă / Caption automat, cu un titlu; sub imagine precizați sursa acesteia;
• Pentru toate informațiile preluate din alte surse, citați sursa conform stilului Harvard. În text va apărea doar (autor, an); toate referințele vor apărea în lista finală de Referințe / Bibliografie.
Lungime: textul să fie aproximativ ½ – 1 pagină; puteți introduce oricâte imagini și tabele.

Minitema 2 – Orașul (non)sexist. Instrucțiuni de gen afișate stradal
Data limită: duminică 5 noiembrie (inclusiv)
Trimiteți mini-raportul semnat (format pdf sau doc, docx) pe adresa: comunicaresiredactare@gmail.com
Descriere: Alegeți o traiectorie în orașul București. Poate fi drumul de acasă la școală, un traseu preferat în centrul orașului, un traseu în jurul locului de muncă, spre casa părinților sau în jurul liceului, etc. Observați și fotografiați toate imaginile de un anumit tip care conțin reprezentări ale feminității și/sau masculinitătii. Puteți alege reclame, afișe, statui, denumiri de străzi, coperți de reviste în chioșcurile de presă, sau orice altceva vedeți pe traseu. Le puteți alege pe toate sau, dacă sunt prea multe, doar pe cele dintr-o anumită categorie. Pozați-le.
Examinați cu atenție ce aflăm, din aceste imagini și texte, despre feminitate și masculinitate. Cum e dezirabil sau cum e normal să fie femeile? Dar bărbații? Există mai multe standarde (feminități și masculinități diferite)? Cum diferă portretizările feminităților și ale masculinităților?
Redactați un scurt raport de cercetare. Includeți și pozele comentate.
Nu uitați să semnați raportul!
Dacă fișierul e prea mare, trimiteți vă rog format pdf.

Contact

Adresa cursului: comunicare@redactare@gmail.com