Structura notei

Compoziția notei finale:

Max. 3 puncte — 6 teme*, predate pe parcursul semestrului (6 x 0,5 puncte)

Max. 8 puncte — lucrarea finală, predată în sesiune

Nota finală se rotunjește la maxim 10.

* temele se pot preda cu întârziere, până în ultima zi a semestrului, cu o penalizare de 25% din nota pentru tema respectivă.

Contact

Adresa cursului: comunicare@redactare@gmail.com