Proiect 2020-2021

Structura orientativă a raportului este disponibilă aici (template word).

Obiectiv:

 • Realizați un studiu sociologic privind semnificațiile și practicile sociale, legate de o temă din sociologia sănătății și medicinei/ tehnologie și societate, în Romania contemporană.

Cerințe:

 • Proiectul se realizează individual;
 • Lungimea propriu-zisă a proiectului va fi de 10 pagini, alături de alte 20-30 pagini cu datele analizate (transcripturile interviurilor, comentariile/textele online analizate);
 • Veți obține o descriere a discursurilor studiate implicate în tematica aleasă.

Metode folosite în studiu (la alegere):

1) Analiza tematică de conținut (minimum 50 texte/comentarii analizate pentru a promova):

 • Comentariile online analizate trebuie incluse in Anexa proiectului, în format text;
 • Numerotați comentariile/textele analizate și specificați autorul, sursa și data postării.

2) Anchetă sociologică pe bază de interviu semistructurat sau nestructurat (minimum 4 interviuri):

 • Durata minimă a fiecărui interviu este de 20 de minute;
 • Interviurile vor fi predate și în format audio. Predarea în format audio (link la fișiere) este obligatorie. Pentru obținerea consimțămânutului informat, puteți utiliza acest formular. Predarea în format audio se face cu scopul verificării materialului. Înregistrările vor fi șterse imediat după verificare și notare.
 • Interviurile vor fi transcrise în cea mai mare parte (părțile relevante). Pot să nu fie transcrise integral, dar aspectele interesante trebuie transcrise și incluse în Anexa proiectului.

Studiul va include:

 • O trecere în revistă a literaturii sociologice de specialitate(“literature review” pentru studii sociologice pe tema dată – sociologia bolii și a sănătății);
  • Opțional: Discutați și consensul științific pe tema discutată, dacă este relevant (dacă există dezbateri împotriva consensului științific); citați sintezele sistematice sau meta-analizele identificate;
  • Intrați în dialog cu alți sociologi/antropologi care au scris pe teme similare; identificați conceptele sociologice și folosiți-le în interpretarea interviurilor; citați lucrările utilizate;
 • O evidențiere a specificului sociologic de analiză;
  • Diversitatea discursurilor: cum diferă discursurile respondenților? Cum diferă discursurile persoanelor în funcție de rolurile și experiențele lor? (de ex., discursurile pacienților, mamelor, medicilor, membrilor familiei, profesorilor, antrenorilor etc);
  • Organizarea socială a fenomenului studiat: care sunt metodele prin care oamenii se coordonează în această privință? (de ex – coordonarea medic-pacient). Care sunt obstacolele în organizare și interacțiune (distanțe lungi, costuri ridicate, calendare nesincronizate, informații divergente, credințe divergente)? Ce organizații sunt implicate? Ce resurse sunt necesare? Cum circulă informațiile? Cum circulă banii?

Deadline:

 • Predarea versiunii finale a lucrării, pe mail asistentei de seminar, până pe 20 ianuarie 2021, ora 23:59. Lucrările predate mai târziu sunt depunctate cu 0.5 p/zi (din 10p).
 • Denumiți fișierul raportului de cercetare NumePrenume-RaportMCS.docx (ex. PopescuDana-RaportMCS.docx)

Comments are closed.