Notare

Studenții cu restanțe din anii anteriori vor obține nota conform criteriilor din anul 2020/2021.

Pentru a participa la sesiunea de examinare din ian./feb. 2021, studenții de la sociologie anul II și antropologie anul III trebuie să aibă cel puțin 3 prezențe la seminar. Pentru studenții cu restanță nu există necesitatea prezenței la seminar pentru a intra în examen.

Toți studenții vor preda raportul de cercetare conform cerințelor din anul curent. Nu sunt acceptate rapoartele realizate conform cerințelor din anii anteriori.

Rapoartele de cercetare vor primi denumirea fișierului: NumePrenume-RaportMCS.doc (de exemplu: IonescuMaria-RaportMCS.doc)

Punctaje și cerințe:

Activitate Punctaj Observații
Cerințe pentru intrarea în examen
 • Cel puțin 3 prezențe la seminar necesare pentru a participa la examen în sesiunea ian./feb. 2021
 • Predarea raportului de cercetare la data stabilită și obținerea unui punctaj de trecere.
Examen grilă 4p (maximum)
 • Pentru a promova este necesară obținerea a cel puțin 50% din punctajul examenului grilă.
Activitate de seminar 3p (maximum)
 • 1p – prezența la seminar (6 prezențe = 1p);
 • 1p – participare activă la seminar;
 • 1p – trimiterea raportului de cercetare pe etape*
Raport de cercetare 2p (maximum)
 • Pentru a promova este necesar să obțineți cel puțin 50% din punctajul total pentru raportul de cercetare (1p din 2p pentru raport). Minimum 4 interviuri personale sau 50 texte/comentarii analizate sunt necesare pentru a promova această etapă.
Simulare 1p (maximum)
 • Examenul de simulare va avea loc în luna decembrie. Cei care obțin cel puțin 50% din nota de simulare vor obține, proporțional, un punctaj între 0.5 și 1p.
Punct oficiu 1p (maximum)
Total 11p

*Etape de realizare a proiectului:

Etape

Deadline

Punctaj obținut

Temă, titlu, întrebări de cercetare

Cu o zi înainte de seminarul 3

0.25

Concepte și abordări teoretice

Cu o zi înainte de seminarul 4

0.25

Descrierea metodologiei de cercetare

Cu o zi înainte de seminarul 5

0.25

Interpretarea parțială a datelor analizate

23.12.2020

0.25

Data, ora exactă și modalitatea de trimitere se vor stabili cu fiecare grupă în parte. În cadrul seminariilor, se va oferi un feedback general/colectiv pe baza documentelor transmise. Feedback individual se va transmite la cerere doar pentru proiectul în variantă draft, ajuns în cea de-a patra etapă (transmis la finalul lunii decembrie 2020).

Punctajul pentru fiecare etapă va fi obținut doar dacă materialul este încărcat la timp și se încadrează cerințelor proiectului.

Documentele aferente cerințelor intermediare vor primi denumirea: NumePrenume-RaportMCS-Etapa-1.doc; NumePrenume-RaportMCS-Etapa-2.doc, etc. (de exemplu: IonescuMaria-RaportMCS-Etapa-1.doc).

SESIUNEA DE RESTANȚE

!!! Vor reda examenul toți studenții care nu au predat proiectul în sesiunea din ianuarie 2021, care au predat proiectul și nu au acumulat 50% din punctaj, care au venit la examen deși nu au avut un minimum de 3 prezențe la seminar și cei care nu au obținut peste 50% la examenul final.

 

Pentru studenții de anul II, examenul de restanță se va organiza în luna septembrie 2021. Detaliile cu privire la examen vor fi actualizate în secțiunea Avizier cu o lună înainte.

 • La prima restanță se aplică notarea inițială (4p examen, 2p raport, 3p activitate seminar, 1p simulare, 1p oficiu);
 • Pentru a promova în sesiunea următoare (sept. 2021) este necesar să obțineți ambele condiții:
  • cel puțin nota 2p din 4p (50%) la examenul grilă;
  • cel puțin nota 1p din 2p (50%) la proiect;
  • la punctajele obținute se vor adăuga și punctajele acumulate anterior (activitate seminar, punctaj simulare, punct oficiu).

Pentru studenții de anul III, examenul de restanță se va organiza în lunile mai și septembrie 2021. Detaliile cu privire la examen vor fi actualizate în secțiunea Avizier cu o lună înainte.

 • Nota finală include: punctajele acumulate la proiect și examen grilă – maximum 10p
 • Pentru a promova în sesiunile următoare (mai, sept. 2021) este necesar să obțineți ambele condiții:
  • cel puțin nota 2.5p din 5p (50%) la examenul grilă;
  • cel puțin nota 2.5p din 5p (50%) la proiect – realizat conform cerințelor din anul curent.

Comments are closed.