Cursuri 2018-2019

Temele cursurilor:

 1. Introducere. Istoria medicinei bazate pe dovezi și a abordării experimentale în medicină. Experimentul: comparație + date. Florence Nightingale și curățenia în spitale. [Prezentare]
 2. Experimentul în orb, cu grup de control. Ecosistemul experimental. Consens științific, controverse științifice. Tipuri de literatură științifică: articole, meta-analize. Popularizarea științei: articole, Wikipedia. Ilustrație: Efectele ciocolatei și ale vitaminei C. [Prezentare]
 3. Homeopatia: istorie și controverse. Organizarea socială a homeopatiei ca practică de vindecare. Ilustrație: Homeopatia în România actuală. [Prezentare]
 4. Vaccinarea: Fenomenul din spatele datelor. Ce aflăm din date sociologice privind vaccinarea și reticența la vaccinare în România actuală? Studiu IRES. [Prezentare]
 5. Fumatul. Motive și explicații sociologice. Bibliografie opțională.
 6. Construirea socială a realității. Vitamina C. [Prezentare]
 7. Controversele privind vaccinarea în România actuală. O perspectivă sociologică.
 8. Tipuri de cunoaștere [Prezentare]

SEMINAR

Vom discuta:
- Ce este știința, din punct de vedere sociologic, și cum am ajuns aici în ultimele secole – cu referire la științele naturii și medicale?
- Cum este organizată social cunoașterea științifică, mai ales prin metoda experimentului? Înțelegerea ecosistemului de rezultate experimentale (consens științific și dispute științifice; studii originale, comentarii, meta-analize, recenzii sistematice, enciclopedii etc)
- Specificul perspectivelor sociologice: Cum putem privi sociologic dezbaterile privind vaccinarea sau homeopatia? Care sunt reperele teoretice ale sociologilor – pornind de la teoriile clasice până la autorii/autoarele contemporane? Care sunt reperele metodologice ale studiilor sociologice?

Activitatea de seminar:

 • TOATE textele incluse în bibliografia de seminar sunt obligatorii (cu excepția celor pentru care se specifică caracterul opțional) și vor face parte din bibliografia pentru examen!
 • PENTRU FIECARE SEMINAR redactați o scurtă fișa de lectură (aprox. 1 pagină) pentru unul sau ambele texte propuse, precizând: mesajul autorilor, argumentele, poziția / opinia voastră privind acest text
 • Aduceți personal fișa la seminar pentru a primi punctajul seminarului. Nu puteți trimite fișa prin mail sau prin alți colegi.

Seminarul 1 – Originile științei experimentale

 • Capitolul “Cum stabilim adevărul“, din Singh, Simon și Ernst, Adzard. Adevărul despre medicina alternativă. Humanitas, 2013

Seminarul 2 – Originile științei experimentale; perspectiva sociologică

Seminarul 3 – Semnificații sociale, discursuri, și organizarea socială a medicinei alternative

Seminarul 4 – Semnificații sociale, discursuri, și organizarea socială a fumatului și rezistenței la vaccinare

Seminarul 5 – Semnificații & organizare socială: hrana în perspectivă sociologică

Comments are closed.