Notare

Punctajul maxim ce poate fi obținut în funcție de activitate este:

- Din oficiu: 1p

- Analiza unei dezbateri publice cu relevanță etică: 7p

- Prezentarea la curs a unei dezbateri publice cu relevanță etică (5  min, ppt): 3p

Nota finală va fi rotunjită la maximum 10.

Comments are closed.