Etică și integritate academică – Master, an 1 și Doctorat, an 1

DOCTORAT: activitatea are loc via Google Classroom

Google Classroom:
Invitațiehttps://classroom.google.com/c/MjAwNzc4NTk3NDAz?cjc=zkzvlwp
Cod: zkzvlwp

Link Google Meet pentru cursuri: https://meet.google.com/lookup/eevs5mxctk

 

 

MASTER:

Examenul final va fi un test grilă din suportul de curs.

Suport de curs pentru Masterat și Doctorat:

Socaciu E., Vică C., Mihailov E., Gibea T., Mureșan V., Constantinescu M., Etică și integritate academică. Universitatea din București. Capitolele 1, 2 și 3 și Capitolul 6. 2018

Rughiniș, C. Plagiatul. Suport de curs, Universitatea din București, 2010 – și prezentarea pe scurt a conceptelor, 2017

Șercan, E. Deontologie academică – Ghid practic. Universitatea din București. 2017

Papadima, L. (coord)., Deontologie academică. Curriculum cadru. Universitatea din București. 2017

BIBLIOGRAFIE OPTIONALA

Acte normative

Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările și completările ulterioare. Accesibilă online la: http://www.legex.ro/Legea-206-2004-42874.aspx

Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Accesibilă online la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150

OMENCȘ nr.3485 din 24 martie 2016 privind lista programelor recunoscute de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi utilizate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat şi al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările ştiinţifice.. Accesibil online la http://www.cnatdcu.ro/documente-de-infiintare/

Codul de Etică al Universității din București. Accesibil online la http://www.unibuc.ro/n/despre/Codul_de_etica_al_Universitatii_din_Bucuresti.php

International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans. Prepared by the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health Organization (WHO), Geneva: CIOMS, 2016. Accesibil online la https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf

Lucrări privind comunicarea științifică și deontologia academica

RUGHINIS, C. Plagiatul – metafore, confuzii și drame. Contributors.ro, 2015

SANDU, D. Spre o diagnoză integrată a plagiatului. Contributors.ro, 2017

BRETAG, Tracey Ann (ed.) – Handbook of Academic Integrity, Singapore: Springer Verlag, 2016.

MACFARLANE, Bruce – Researching with Integrity. The Ethics of Academic Enquiry, London: Routledge, 2009.

SHAMOO, Adil and RESNIK, David – Responsible Conduct of Research (3rd ed), Oxford, UK: Oxford University Press, 2015.

STEBBINS, Leslie F. - Student Guide to Research in the Digital Age: How to Locate and Evaluate Information Sources, Westport, CT: Libraries Unlimited, 2006.

SUTHERLAND-SMITH, Wendy – Plagiarism, the Internet and Student Learning: Improving Academic Integrity. New York: Routledge, 2008.

 

Comments are closed.